Anthia Squamipinnis Fêmea (Pseudanthias squamipinnis)

Anthia Squamipinnis Fêmea (Pseudanthias squamipinnis)